+ 90 (392) 366 50 85
info@cypruscentralhospital.com
Title Image

Üroloji

Üroloji, erkek üreme organları ile kadın ve erkek idrar yollarını inceleyen tıbbi bilim dalıdır.

Böbrekler, mesane, üretra, üreterler, penis, testisler, skrotum gibi organlara ait tüm hastalıkların tanı ve tedavileri Üroloji bölümüne aittir. Gerekli durumlarda üriner sisteme ait hastalıkların, tanı ve tedavisi amacı ile cerrahi müdahalede bulunurlar.

Hastanemizde Üroloji birimi, Kadın Doğum birimi ile birlikte de çalışmaktadır.

Hastanemizde uygulanan Cerrahi Operasyonlar: