Kemik Dansitometri (KMD)

kemik dansimetriKemik dansitometri, tarama ve kemik mineral yoğunluğunu ölçmek için kemik yoğunluğu kaybını değerlendirmek amacıyla yürütülen bir testtir. Bu test, kemiklerde kalsiyum kaybı sonucu gelişen osteoporoz tanısı için kullanılır. Kemik dansitometri, dual-enerji X-ray absorbsiyometri veya kemik yoğunluğu taraması olarak da bilinmektedir. Bu işlem sırasında çok az miktarda radyasyon kullanılır.

 • Kemik dansitometri kemik mineral yoğunluğunu değerlendirmede standart bir yöntemdir.

 • Kemik kaybının çabuk ve ağrısız ölçümünü sağlar,

 • Ölçümde sıklıkla kalça ve bel kemiğinin alt bölümü kullanılır.

Kemik Yoğunluğu Ölçümü Neden Yapılır?

Kadınlarda, 40 yaşından sonra kemik kütlesinde kayıp başlamaktadır ve bu durum menopoz ile hızlanmaktadır. Kadınlarda menopozun ilk on yılı içinde kemik kütlesinin ortalama % 15; erkeklerde ise tüm yaşam boyunca % 20 – 30 kaybolmaktadır. Kemik kütlesindeki kayıp oranı arttıkça, kırık riski artmaktadır. Kemik yoğunluğu ölçümü ile hem osteoporoz ve kırık riski hesaplanabilmekte hem de tedavi sonrası takip yapılabilmektedir.

Menopozdan sonra kadınları en çok etkileyen olaylardan biri olan Osteoporoz, kemiklerin kalsiyum içeriğinin kaybı sonucu kemiğin incelmesiyle kırık riskinin artmasıdır.

Kemik dansitometri sıklıkla osteoporozun tanısında kullanılır. Elbette bu durum erkeklerde de olabilir. Eğer kemik yoğunluğunuz düşük çıkarsa, siz ve doktorunuz kırık oluşmadan önce nasıl bir tedbir alacağınız ya da tedavi göreceğiniz konusunda planlama yapmalısınız.

Kemik dansitometri kemik kaybına neden olan diğer olayların gösterilmesi yanı sıra uygulanan tedavinizin etkinliğinin değerlendirilmesinde de kullanılır.

Kemik Yoğunluğu Ölçümü Kimlere Yapılır?

 • Sigara içiyorsanız ya da kalça kırığı gibi kişisel ya da ailesel öyküsü olanlar,

 • Kemik kaybı ile birlikte seyreden hastalıkları olan erkekler,

 • Tip 1 (juvenil ya da insulin bağımlı) şeker hastaları ya da osteoporoz aile öyküsü olanlar,

 • İdrar incelemelerinde aşırı kollajen artışları gösteren ve yüksek dozda kemik içeriği değişimine uğrayanlar,

 • Omurgalarında kırık olan ya da osteoporozun diğer bulgularını taşıyanlar,

 • Menopoz öncesi dönemde osteoporoz açısından yüksek risk taşıyan kadınlar,

 • Cerrahi olarak menopoza giren (her iki yumurtalığı alınan) kadınlar,

 • Menopoz sonrası risk faktörleri taşıyan kadınlar,

 • Zayıf ve uzun boylu menopoz sonrası kadınlar,

 • Ailede osteoporoz öyküsü bulunanlar, omurga kırığı olanlar,

 • 160 cm den kısa boy ve 50 kg. dan düşük ağırlıkta olanlar,

 • Yılda 2,5 cm. den fazla boy kısalması olanlar,

 • 65 yaştan büyük olanlar,

 • Kalsiyumdan fakir beslenenler,

 • Erişkin yaşta küçük darbe veya travmalarla kırık oluşması durumlarında,

 • Röntgen filminde kemik yoğunluğunda azalma (osteopeniye) saptananlar,

 • Aşırı Alkol, sigara, kahve tüketenler,

 • Östrojen tedavisine kontrendikasyon varsa,

 • Testeren seviyesi düşük olanlara,

 • 1 aydan uzun süren hareketsiz (immobilizasyon) kalmak zorunda olanlar,

 •  

  Şeker hastaları,

 • Heparin, Antiasit Kortikosteroidler (Prednisone), Dilantin ve Barbituratlar , Tiroid Hormonu gibi ilaçları uzun süreli kullananlar.

Kemik Yoğunluğu Ölçümü Kimlere Yapılmaz?

 • Hamilelere,

 • İnceleme tarihinden 2 – 6 gün önce ağız veya damar içi yolla kontrast madde kullanmış olanlara,

 • Hareketsiz yatamayanlara,

 • İleri derecede omurga deformasyonu olanlara yapılamaz.