Girişimsel Endoskopi

endoskopiSindirim sistemi hastalıklarının incelenmesinde önemli bir yöntem olan endoskopi, hastalıkların tanı, takip ve tedavisinde kullanılır. Yaklaşık 40 yıldır kullanılan bu yöntem ile birçok hastalığın erken teşhisi ve tedavisi yapılabilir. Teknolojinin ilerlemesine bağlı olarak endoskopi uygulaması için kullanılan cihazların kalitesi ve çeşitliliği de artış göstermektedir. Endoskopinin başarısını etkileyen en önemli faktör, yöntemin doğru hastaya ve uzman kişiler aracılığıyla uygulanmasıdır. İşlemden yeterli performansın alınabilmesi için bu uygulama, endoskopi eğitimi alan genel cerrah doktorları ya da gastroenterologlar tarafından yapılmalıdır.

Endoskopi nedir?

Ucunda ışıklı küçük bir kamera bulunan ve endoskop adı verilen bir cihaz yardımıyla yemek borusu, mide, on iki parmak bağırsağı ve kalın bağırsağı kapsayan gastrointestinal sistemin incelenmesine olanak veren işleme endoskopi denir. Sindirim sistemi rahatsızlıklarına neden olan faktörün ortaya çıkartılmasında oldukça güvenilir ve etkin bir yöntemdir. Hastalığın teşhisinde kullanılabildiği gibi mide kanaması ve midede yer alan poliplerin alınmasında tedavi amacıyla da yaygın olarak kullanılır. İşlem sırasında herhangi bir tümör oluşumu gözlenirse kesin tanının konulabilmesi ve midede Helicobacter Pylori olarak adlandırılan bakterinin varlığının araştırılması için biyopsi alınabilir. Endoskopi; gastroskopi ve kolonoskopi olmak üzere ikiye ayrılır. Gastroskopi işleminde mide ve on iki parmak bağırsağının bir kısmı; kolonoskopi de ise kalın bağırsak ve kalın barsak ile terminal ileum değerlendirilir.

Endoskopi kimlere uygulanır?

 • Mide ağrısı şikâyeti ve kansızlık problemi olanlar

 • Yutma güçlüğü, mide ekşimesi, reflü, göğüste yanma ve inatçı bulantı kusma, ateş ve halsizlik gibi şikâyeti olanlar

 • Nedeni bilinmeyen kilo kaybı yaşayanlar, mide cerrahisi geçiren hastaların ve daha önceden endoskopi geçiren ve ilaç verilen hastaların kontrolünde

 • Ağızdan kahverengi kusma, kırmızı kan gelmesi ya da siyah dışkılaması olanlar

 • Mideye hortum takılarak beslenmek zorunda kalan hastalara mide kateteri yerleştirmek için

 • Uzun süre kabızlık çeken ve ilaçla tedaviye cevap vermeyen hastalara

 • Makatta kanamsı olanlara, ülseratif kolit ve Chrons hastalarına

 • Bağırsak duvarında anormallikler, polip, divertikül, tümör ve damarsal patolojilerin tespit edilmesinde

 • Tomografi ve ilaçlı bağırsak ile mide filmi gibi tetkikler sonucu şüpheli lezyonlar görüldüğünde, bu lezyonlardan parça alınması için endoskopi işlemi uygulanır.

 • Ailesinde (özellikle 1. Derece akrabalarında) sindirim sistemi tümör öyküsü olanlara

 • Endoskopi işlemi sonrasında genellikle herhangi bir sorun oluşmaz ancak bazı hastalarda birkaç gün boğaz ağrısı hissi oluşabilir. Verilen sakinleştirici ilaçlar nedeniyle hafif uyku hali ya da yorgunluk gözlenebilir. Ancak işlem sonrasını takip eden 48 saatlik zaman diliminde giderek ağırlaşan karın ağrısı, kusma, ağızdan kan gelmesi, ateş ve solunum zorluğu gibi durumlar söz konusu olursa vakit kaybetmeden doktora gidilmelidir.