3D Çene Tomografisi (Dental Tomografi)

3d cene tomografisiİki boyutlu değerlendirmenin yetersiz kaldığı durumlarda, Dental tomografi X ışını kullanılarak görüntülenmek istenilen bölgedeki anatomik oluşumların, kesitlerden oluşan ve hacim içeren görüntüsünü elde etmeye yardımcı olmaktadır. 3D Tomografi ile hastalar daha az radyasyona maruz kalır ve tedavi planlaması daha doğru bir şekilde yapılabilir.

3D Çene Tomografisi Kimler İçin Kullanılır?

Dental tomografi, çeşitli diş hastalıklarının teşhis edilmesi ve detaylı tedavi planlamasının yapılmasında oldukça güvenilir bir yöntemdir.

  • Implant hastalarında doğru tedavi planlamalarının yapılmasında,

  • Çene kemiğinde oluşan kist ve tümörlerin teşhisinde,

  • Çenede kırık şüphesi olan travma geçiren hastalarda,

  • Enfeksiyonların dişlere ve çene kemiklerine verdiği zararın tespitinde,

  • Kemik grefti ihtiyacı olan veya dental implant kullanan veya kullanacak olan hastalarda,

  • Kanal tedavisinde klasik yöntemlerle bulunamayan kanalların tespitinde,

  • Operasyon gereken vakalar, cerrahi klavuz istenen durumlar, protez planlaması yapılacak olan hastalarda,

  • Gömülü 20 yaş dişlerinin cerrahi çekimi öncesi görüntülenmesi ve dişlerin sinire yakınlığının tespitinde,

  • Diş çekimlerinden önce dişlerin anatomik alanlara, sinüslere yakınlığının tespitinde,

  • Çene eklem sorunu olan kişilerde başvurulan bir tetkiktir.