Üroloji

urolojiÜroloji, erkek üreme organları ile kadın ve erkek idrar yollarını inceleyen tıbbi bilim dalıdır.

Böbrekler, mesane, üretra, üreterler, penis, testisler, skrotum gibi organlara ait tüm hastalıkların tanı ve tedavileri Üroloji bölümüne aittir. Gerekli durumlarda üriner sisteme ait hastalıkların, tanı ve tedavisi amacı ile cerrahi müdahalede bulunurlar.

Hastanemizde Üroloji birimi, Kadın Doğum birimi ile birlikte de çalışmaktadır.

Hastanemizde uygulanan Cerrahi Operasyonlar:

 • Prostat Operasyonları ( Açık ve TUR)

 • Ürinen Sistem Taşları Operasyonları

 • Mesane Tümörü Operasyonları (TUR)

 • Sünnet

 • Varikosel Operasyonu

 • İnmemin Testis Operasyonu ( Açık ve Laparaskopik uygulama)

 • Üretenoneosistomi

 • Piyeloplasti

 •  İpospadias Operasyonu

 • Peril protes Uygulaması Operasyonu

 • Hidrosel Operasyonları

 • Böbrek Kisti Ultrasonografi Altında Apirasyonu Testis BiopsisiSisloskopi

 • Endoskopik Operasyonlar

 • Sistosel Operasyon (Endoskopik ve Açık Operasyonlar ) ve diğer ürolojik operasyonlar

 • Greenlight Lazer Prostatektomi