Psikiyatri

psikiyatriPsikiyatri Kliniğimize; danışma amaçlı olarak başvuran sağlıklı bireyler ve psikolojik sorunları nedeni ile yardım almak isteyen hastalarımız çağdaş psikiyatrinin, insanı biyo-psiko-sosyal bir bütün olarak gören yaklaşımı ile değerlendirilmektedir.

Kliniğimizde ayaktan başvuran hastalar randevulu olarak görülmektedir. Hastaların değerlendirilmesinde uluslararası tanı ve sınıflandırma yöntemlerine uyulmaktadır.

Hastanemizde mevcut geniş laboratuvar olanakları ve MR başta olmak üzere görüntüleme yöntemleri ve EEG çekimi Psikiyatri Kliniği’nde değerlendirilen hastalarımızın tanısını koymada, tedavilerini planlamada ve izlenmeleri sırasında usulüne uygun olarak kullanılmaktadır. Gerekli olduğunda doğru tanı konulmasını sağlamak üzere ve hastaların tedavilerinden gördükleri yararı arttırmak amacıyla özgün psikiyatrik ölçekler uygulanmaktadır.

Psikiyatri Alanına Giren Başlıca Hastalıklar:

 • Depresyon

 • Panik bozukluk

 • Kişilik bozuklukları

 • Cinsel işlev bozuklukları

 • Aile sorunları

 • Obsesif kompulsif bozukluk

 • Şizofreni

 • Bipolar bozukluklar

 • Alkolizm

 • Madde bağımlılığı

 • Yeme bozuklukları

  Somatoform bozukluklar

 • Anksiyete bozuklukları

 • Dürtü kontrol bozuklukları

 • Sınav stresi

 • Sosyal fobi

 • Uyum bozuklukları

 • Tik bozuklukları

 • Bireysel psikoterapi

 • Psikolojik değerlendirmeler

 • Çocuk ve aile danışmanlığı (Alt ıslatma, parmak emme, kardeş kıskançlığı…)

 • Kişilik testleri, çocuklar için zeka testleri ve gelişimsel testler (MMPI, TAT, WISC- R, AGTE,)