İç Hastalıkları

dahiliyeİç Hastalıkları bölümümüz erişkin hastaların ilk başvuruda bulunduğu uzmanlık dalıdır.

Diyabet, hipertansiyon gibi kronik hastalıklar ile yaşlanmaya bağlı pek çok rahatsızlığı içeren birçok sistem hastalıklarının tanı ve tedavisi, iç hastalıkları bölümünde yapılmaktadır.

Ateş, nefes darlığı, göğüs ağrısı, bulantı, kusma, ishal, baş ağrısı gibi şikayetleri olan hastalarımız öncelikle İç Hastalıkları polikliniğinde değerlendirilmektedir.

Tüm dünyada ve ülkemizde genel dahiliye; hastaları doğru bölüme yönlendirici ve toparlayıcıdır. Hastanın bilinen bir iç hastalıkları ile ilgili tanısı yoksa önce genel dahiliye polikliniğine gelmesi tavsiye edilir. İlk elemenin yapıldığı ve ilgili alt birime doğru yönlendirme yapılması açısından, genel dahiliye polikliniği son derece önemlidir.

Modern tıbbın bilimsel ve teknolojik gelişimine paralel olarak Cyprus Central Hospital İç Hastalıkları Bölümü kendi içinde birçok yan dala ayrılmaktadır.

Bu bağlamda genel dahiliye bölümü, iç hastalıklarının nefroloji, gastroenteroloji, hematoloji, endokrinoloji, romatoloji gibi yan dallarına hastaları doğru bir şekilde yönlendirme, farklı yan dallardan gelen sonuçları toparlama ve birlikte değerlendirmede önemli rol oynar.

İç hastalıkları, erişkinlerin sağlık sorunlarının tümünde, aşılanmalarında ve kullanılan ilaçların düzenlenmesinde önemli rol oynar. Özellikle yaşlı, bakıma muhtaç ve evde bakılan hastaların değerlendirmesi yapılabilmektedir. Yaş ilerledikçe farklı hastalıklarla karşılaşan hastalarımız çoklu ilaç rejimleri ile karşılaşabilmektedir. Özellikle karaciğer ve böbreklerin korunması için hangi ilacın hangi dozda kullanılması gerektiği ile ilgili düzenlemeler yapılabilmektedir.

Bu hizmet kapsamında ayaktan poliklinik muayeneleri, yatarak tanı, takip ve tedavileri, acil servis ünitesinde acil hastaya yaklaşım algoritması içinde acil servis hizmetleri, cerrahi öncesi ve cerrahi sonrası hasta değerlendirilmeleri, diğer branşlara konsültasyon hizmetleri yapılmaktadır. Her yaş için ayrı check-up programları düzenlenmektedir.

Hastanemizin İç Hastalıkları Bölümü, tüm branşlarla sıkı bir işbirliği içinde multidisipliner anlayış çerçevesinde hastaların sağlık sorunlarına çözümler üretmektedir.