Göğüs Hastalıkları

gogus hastaliklariGöğüs Hastalıkları bölümü, akciğer ve solunum sisteminde oluşan hastalıkların tanı ve tedavisi ile ilgilenen ana bilim dalıdır.

Göğüs hastalıkları uzmanları, alerjik etkenlere bağlı olarak gelişen rahatsızlıklar, akciğer kanseri ve uykuda gelişen solunum problemleri gibi pek çok hastalığın tanı ve tedavisinde multidisipliner yaklaşım sergileyerek, hastalıkların tanı ve tedavisini yapar. Ayrıca bölüm hekimleri, yapılan testlere ilişkin rapor düzenler.

Göğüs Hastalıkları Bölümü‘nün tedavi alanına giren hastalıkların başında Akciğer Kanseri, Astım, Alerji, Bronşit, Kronik Obstruktif Akciğer Hastalığı, Pnömoni, Plorezi, Uyku Apnesi Sarkoidoz, Pulmoner Tromboembolidir. Bu hastalıkların tanısı için hastanemizde bulunan ileri radyolojik görüntüleme teknikleri kullanılır. Bunun yanında solunum fonksiyon testi, ağız içi basınç ölçümü, akciğer volüm testleri, difüzyon testi, reversibilite testi, yavaş vital kapasite testi gibi birçok tanı yönteminden de yararlanılır.

Kişiyi günlük aktiviteleri yapmaktan alıkoyan, yaşam kalitesini düşüren, rahatsızlık veren, solunum sisteminde ve akciğerde oluşan pek çok hastalık bulunur. Öksürük, göğüs, sırt ve omuzda oluşan ağrılar, hırıltılı solunum, balgam, horlama, öksürük ile birlikte görülen kan, halsizlik, sadece geceleri görülen terlemeler, ateş, iştahsızlık ve kilo kaybı gibi pek çok şikayete yol açan hastalıklar, göğüs hastalıkları bölümü alanına girmektedir.

Bu hastalıklardan bazıları:

  • Akciğer embolisi

  • Akciğer kanseri

  • Alerjik akciğer hastalıkları

  • Kronik öksürük

  • Astım, bronşektazi, KOAH

  • Plörezi

  • Pnömotoraks

  • Pnömoni (zatürre)

  • Sigara bağımlılığı ve sigaraya bağlı gelişen hastalıklardır