Anestezi ve Reanimasyon

anesteziİnsanlık tarihi boyunca fiziksel ağrıya karşı verilen yaşam mücadelesi içinde en önemli yeri işgal etmektedir. Ağrıyı ortadan kaldırmak için bugüne kadar insanoğlu tarafından çok değişik mücadeleler verilmiştir. 1842 yılına kadar herhangi bir cerrahi girişim hem hasta hem de cerrahlar için acılı ve zorlu bir süreç olmuştur. Bu tarihten itibaren ilerleyen süreçte Anestezi bir bilim dalı olarak kabul edilmiş ve günümüze kadar çok büyük gelişme göstermiştir. Günümüz koşullarına Anestezi; gelişmiş teknoloji desteği ile alanında uzmanlaşmış Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanları tarafından gerçekleştirilmektedir.

Hastalar cerrah tarafından ameliyat kararı verildiğinde çoğu zaman ameliyat olmaktan değil uyumaktan yani anesteziden korkarlar. Anestezi genel olarak vücudun bir bölümünün veya tamamının ağrıya karşı duyarsız hale getirilmesi işlemidir. Hasta ameliyat olmaya karar verdiğinde aynı zamanda bilinçli veya bilinçsiz bir durumda iken kendi vücudu üzerinde hiçbir kontrolünün olmayacağı bir duruma da izin vermektedir. Tam bu süreçte Anestezi uzmanının bilgi, tecrübe ve mahareti öne çıkmaktadır. Anestezi uzmanları ilkyardım, yoğun bakım ve ağrı tedavileri konularında uzmanlaşmış kişilerdir. Ameliyat öncesinde, ameliyat esnasında ve ameliyat sonrasında solunum ve dolaşım gibi hayati fonksiyonlarınızı sürekli kontrol ve takip altında tutan Anestezi doktorunuz sizin her bakımdan koruyucunuzdur.


Anestezi uzmanları ameliyathane ekibinin en önemli parçası, hatta gizli kahramanlarıdır. Çünkü hastaya anestezi verilmeden pek çok ameliyatın başlaması mümkün değildir. Hastanın ameliyat sırasında ağrı duymasını engellemek için kullanılan ilaçlar, anestezi ve reanimasyon hekimi tarafından belirlenerek uygulanır. Anestezinin insan vücudu üzerindeki bazı olumsuz etkilerini en aza indirmek ve hastanın ameliyattan sonra hayati işlevleri etkilenmeden uyanmasını sağlamak da yine anestezi hekiminin en önemli sorumluluğudur

Yaşamsal fonksiyonlarda bir değişiklik olmaksızın geçici bilinç kaybı ve refleks aktivitede azalma hali genel anestezi olarak adlandırılmaktadır. Genel anestezi uygulaması; bilinç kaybına yol açarak, hastanın ameliyat sırasındaki farkındalığını önler, ağrıyı ortadan kaldırarak hastaya ameliyat sırasında konfor sağlar ve refleks aktiviteyi baskılayıp kas gevşemesi sağlayarak cerrahi müdahalenin yapılmasını kolaylaştırır. Bu etkileriyle genel anestezinin amacı, uygun cerrahi koşullar sağlamaktır. Ancak bunun yanında hastanın ameliyat süresince sağlığını ve güvenliğini devam ettirmek de, anestezi hekiminin görevidir.

Anestezi uygulaması tıp eğitimi üzerine anestezi ve reanimasyon uzmanlığı eğitimi yapmış olan doktorlar tarafından uygulanabilir. Anestezi hekimlerinin ameliyat boyunca yardımcılığını yapmak üzere eğitilmiş olan anestezi teknikerleri de anestezi ekibinin çok önemli bir parçasıdır.

Hastalara, ameliyathaneye daha rahat gelmeleri için “premedikasyon” denilen, genellikle ağızdan bir ilaç uygulanır. Ameliyathaneye alınan hastanın öncelikle damar yolu açılır. Ardından kalp, solunum ve tansiyon gibi hayati fonksiyonları izlemek için hasta monitörize edilir. Bu hazırlıklar sonrasında genel anestezi için, sadece anestezi uzmanının yetkisindeki özel ilaçlar, takılan serum yoluyla hastaya uygulanır. Solunum yolu devamlılığı ve güvenliği için nefes borusuna özel bir tüp yerleştirilir. Güvenli anestezi derinliği sağlandıktan sonra anestezi uzmanının izniyle ameliyata başlanabilir. Anestezinin devamlılığı, solunum yolu ve damardan verilen ilaçların beraberce ya da ayrı ayrı uygulanmalarıyla sağlanır. Ameliyat bitimini takiben kullanılan anestezi ilaçları sonlandırılarak anestezi uzmanı gözetiminde hasta uyandırılır ve uyanma odasına alınır. Hasta burada ısıtılır, ağrısı dindirilir, bulantı ve kusmaya karşı önlemler alınarak, konforlu bir şekilde odasına gönderilir.