Multislice Tomografi

MULTISLICE TOMOGRAFİ (VCT 64 DEDEKTÖR)

Multislice Tomografi’nin, diğer tomografi cihazlarından farkı nedir? Cihaz hakkında bilgi verir misiniz? Cihazın, teknik özellikleri nelerdir?

Multislice Tomografi’nin farkı tarayıcı dedektör sayısının 64 adet olması ve tüp dedektör sisteminin hasta etrafında saniyede 3 tur atabilecek yüksek hıza sahip olmasıdır. Bunun klinik karşılığı  5 kalp atımında kalbin ve Koroner arterlerin, 1 saniyede herhangi bir organın, 10 saniyede ise tüm vücudun görüntülenmesidir.

VCT ile incelenme sürelerinin kısalması kalp gibi hareketli organlarda büyük kolaylıklar sağlamaktadır. Ayrıca daha az dedektörlü tomografilere(8-16-32 gibi) göre %20 daha az radyasyon kullanmaktadır.

Cihazın, teşhis ve tedavide, hastaya ve doktora ne gibi kolaylık sağlar?

*Sistem klasik invaziv anjiyografiden farklı olarak volumetrik veri ile çok fazla açıdan ve plandan anatominin değerlendirilmesine izin verir.

*Non invaziv bir işlem olması nedeni ile kontrast madde alerjisi dışında komplikasyon içermez.

*Sadece lümenografik değerlendierme olmadığı için damar  duvarı ve plakların yapısı, komşu anatomik yapılar ve yumuşak dokuların durumu hakkında da bilgi sağlar.

*Rutin incelemelerin daha kısa sürelerde (nefes tutma süresinde) bitirilmesi solunum denetimsizliğinden kaynaklanan görüntü bozulmalarını gidermiştir. Örneğin 30 cm genişliğindeki akciğer incelemesi klasik tomografi cihazda 30 sn sürerken multislice cihazlarda daha ince kesit kalınlıkları ile 5-9 sn arasında tamamlanabilmektedir.

*Hızlı tarama yeteneği travma hastalarında çok kısa sürelerde tüm vücut taraması yapılabilmektedir.

*Benzer şekilde çocuk yaş grubunda ve diyalog kurulamayan bilinci kapalı hastalarda MSBT son derece hızlı bir biçimde incelemenin tamamlanabilmesini sağlamaktadır.

*Ani Pulmoner damar tıkanması hastalarında önceleri mümkün olmayan subsegmental düzeydeki embolilerin değerlendirilmesi MSBT cihazlarıyla mümkün olmuştur. Aort yırtılması, aort genişlemesi, ekstremite arterlerinin aterosklerotik lezyonları, böbrek atar damar patolojileri , pankreas, karaciğer ve böbrek kanserleri arteryel/venöz tutulumun araştırılması, karaciğer organ naklinde gibi birçok uygulama multislice cihazlarla daha yüksek görüntü kalitesi ile yapılabilmekte, 3 boyutlu uygulamalar mümkün olmaktadır. Yüksek tarama hızının ince kesit kalınlıklarıyla birleştirilmesi sayesinde beyin damarları damar yapıları BT anjiyografi ile de değerlendirilebilir hale gelmiştir.

*Multislice BT sistemleri çok fazlı kontrastlı çalışmalara olanak sağlamaktadır. Örneğin karaciğerde üstüste iki kere arteryel faz taraması yapılabilmektedir. Bu şekilde siroz hastalarında daha çok sayıda erken evre karaciğer kanseri yakalandığını gösteren çalışmalar mevcuttur.

Tarama hızının artması özellikle BT anjiyografi uygulamalarında hastaya verilen kontrast (damar boyar) madde dozunun azaltılmasını sağlar.

*İncelemenin noninvaziv olması nedeni ile hastaneye yatış gerektirmemesi, ayaktan uygulanabilir olaması ve tetkik sonrası günlük hayata devam edilebilmesi tetkikin hasta konforu açısından üstünlüklerini oluşturmaktadır.

 

Cihaza girmek için özel bir hazırlık gerekli mi?

Cihaza girmek için özel bir hazırlık gerekmez, çekim çok kısa sürer ve çekim sonrası günlük yaşantınıza geri dönebilirsiniz.

Alınan sonuç yüzde yüz güvenilir mi? Kesin sonuç yüzde kaç oranında alınabilinir?

Alınan sonuçlarda sensivite değeri %96  spesitite değeri %87 olup yüksek doğruluk ve güvenilirlikte tanı koyabilir.

Kaç yaş gr. Kişiler, ne kadar aralıklarla check-up yapmalı. Ülkemizde, check-up alışkanlığı var mı? Kalp hastalığı ne durumda? Bu hastalığın önüne geçmek için neler yapılmalı?

Ülkemizde yağlı beslenme sebebi ile yürüme alışkanlığının bulunmaması, kısa mesafelere dahi arabayla gidilmesi, spor yapılmaması gibi nedenlerden dolayı kalp hastalıkları yüksek oranlardadır. Dahiliye ve kardiyoloji uzmanlarının gerek gördüğü hastalarına bu tetkik yapılarak doğru sonuçlar alınabilir.

Cihaz, kalp dışında hangi alanlarda kullanılır?

Kalın bağırsak kanseri, kanser sıklık sıralanmasında başlarda yer almaktadır. Erken tanı hayat kurtarıcı olabileceğinden yüksek riskli hastalarda tarama amaçlı geleneksel kolonoskopi kullanılmaktadır. Ancak birçok hasta bu işlemden kaçınmaktadır. İşlem sırasında sedasyon gerekmektedir. Sanal kolonoskopi bu hasta gurubunda alternatif tanı yöntemi haline gelmiştir. CT ile kalın bağırsak yalnız iç yüzeyi değil dışı da değerlendirebilmektedir.

VCT bu incelemenin görüntü kalitesini arttırmakta ve süresini kısaltmaktadır. Aldığı çok daha ince kesitlerle eski sistemler ile görülemeyen hastalıklara kolayca tanı konabilmektedir.

Dinamik olarak beynin anatomik ve fonksiyonel durumu değerlendirilebilmektedir. Beyindeki kan hacmi, kan akımı ve geçiş hızı hesaplanabilmektedir. Ayrıca beyin ve boyun damarlarının VCT ile non-invaziv anjiyografik görüntülenmesi mümkündür.

Özellikle protez gibi metalik ortopedik materyal uygulanmış hastalarda eski CT incemelerinde izlenen görüntü kalitesindeki bozulma, VCT ile tamamen düzelmektedir.

Ayrıca kalp dışı damarlarda, akciğerde ve diğer BT kullanım alanlarında da non-invaziv  olarak yüksek görüntü kalitesi sağlayan güvenilir bir yöntemdir.

PULMONER ANJİYOGRAFİ

Multislice Tomografi (VCT 64 Dedektör) cihazını kullanarak non-invaziv bir yöntemle pulmoner damarlar görüntülenerek pulmoner emboli, anevrizma, AVM, tümör beslenmesi, yüksek çözünürlükte görüntülenebilmektedir.

TORAX TOMOGRAFİSİ

Multislice Tomografi (VCT 64 Dedektör) ile akciğerleri non-invaziv olarak yüksek görüntü kalitesi ile incelenebilir. Sanal bronkoskopi yapılabilir. Bronş ve akciğer damar hastalıkları yüksek çözünürlük ile gösterilebilir.

KAROTİS ANJİOGRAFİSİ

Multislice Tomografinin klinik kullanıma girmesiyle karotis vertebral sistem anjiyografisinde gold standart olarak yerini almıştır.

ABDOMİNAL, RENAL VE PERİFERİK ANJİOGRAFİ

Multislice Tomografi (VCT 64 Dedektör) ile non-invaziv olarak çok kısa sürede ve yüksek çözünürlükte damarlardaki Aterostlerotik plaklar, daha önce yerleştirilmiş greft ve stentler ile akut tıkanmaya neden olan emboliler görüntülenebilmektedir.

SEREBRAL ANJİOGRAFİ

Dinamik olarak beynin ve anatomik fonksiyonel durumunu değerlendirebilmektedir. Beyindeki kan hacmi, kan akımı ve geçiş hızı hesaplanabilmektedir. Ayrıca beyin ve boyun damarlarının VCT ile non-invazif  anjiografik görüntülenmesi mümkündür.

SANAL KOLONOSKOPİ

Erken tanı hayat kurtarıcı olabileceğinden yüksek riskli hastalarda tarama amaçlı geleneksel kolonoskopi kullanılmaktadır. Ancak birçok hasta bu işlemden kaçınmaktadır. İşlem sırasında sedasyon gerekmektedir. Sanal kolonoskopi bu hasta grubuna alternatif tanı yöntemi haline gelmiştir. Multislice Tomografi (VCT 64 Dedektör) ile kalın bağırsak yalnız iç yüzeyi değil dışı da değerlendirebilmektedir.

LOMBER DİSK VE OMURGA GÖRÜNTÜLEME

Disk hernisi görüntülemede üç boyutlu ve sagital koronal ve aksiyal görüntüler oluşturularak daha kesin sonuçlar elde edilebilmektedir.

Özellikle protez gibi metalik ortopedik materyal uygulanmış hastalarda eski ct incelemelerinde izlenen görüntü kalitesindeki bozulma 64 vct ile tamamen düzelmektedir.

Hakkımızda

Cyprus Central Hospital; 1995 yılından itibaren hizmet vermekte olup şu anda 48 uzman doktor ile hızla büyüyen kuruluş olma yolunda devam etmektedir. Kuruluşumuzdan bu güne kadar 220 binden fazla hastamıza hizmet sunmuş bulunuyoruz.

İletişim

  • Eşref Bitlis Caddesi Gazimağusa KKTC, TURKEY via mersin10
  • +90 (392) 366 5085
    +90 (392) 366 2316 (FAX)
  • info@cypruscentralhospital.com

Copyright © 2019 - Cyprus Central Hospital