Kemik Dansitometrisi

Bir kemik dansitometri tarama ve kemik mineral yoğunluğunu ölçmek için kemik yoğunluğu kaybını değerlendirmek amacıyla yürütülen bir testtir.  Bu test, kemiklerde kalsiyum kaybı sonucu gelişen kemik durum osteoporoz tanısı için kullanılır. Kemik dansitometride dual-enerji X-ray absorbsiyometri veya kemik yoğunluğu taraması bilinmektedir. Bu işlem sırasında çok az miktarda radyasyon kullanılır.

– Kemik dansitometri kemik mineral yoğunluğunu değerlendirmede standart bir yöntemdir.
– Kemik kaybının çabuk ve ağrısız ölçümünü sağlar,
– Ölçümde sıklıkla kalça ve bel kemiğinin alt bölümü kullanılır

Kemik Yoğunluğu Ölçümü Neden Yapılır?

Kadınlarda, 40 yaşından sonra kemik kütlesinde kayıp başlamaktadır, bu durum menopoz ile hızlanmaktadır. Kadınlarda menopozun ilk on yılı içinde kemik kütlesinin ort. % 15; erkeklerde ise tüm yaşam boyunca % 20 – 30 kaybolmaktadır. Kemik kütlesindeki kayıp oranı arttıkça, kırık riski artmaktadır. Kemik yoğunluğu ölçümü ile hem osteoporoz ve kırık riski hesaplanabilmekte hem de tedavi sonrası takip yapılabilmektedir.

Menopozdan sonra kadınları en çok etkileyen olaylardan biri olan Osteoporoz kemiklerin kalsiyum içeriğinin kaybı sonucu kemiğin incelmesiyle kırık riskinin artmasıdır.

Kemik dansitometri sıklıkla osteoporozun tanısında kullanılır. Elbette bu durum erkeklerde de olabilir. Eğer kemik yoğunluğunuz düşük çıkarsa, siz ve doktorunuz kırık oluşmadan önce nasıl bir tedbir alacağınız ya da tedavi göreceğiniz konusunda planlama yapmalısınız.

Kemik dansitometri  kemik kaybına neden olan diğer olayların gösterilmesi yanı sıra uygulanan tedavinizin etkinliğinin değerlendirilmesinde de kullanılır.

Kemik Yoğunluğu Ölçümü Kimlere Yapılır?

 • Sigara içiyorsanız ya da kalça kırığı gibi kişisel ya da ailesel bir öykünüz varsa
 • Kemik kaybı ile birlikte seyreden hastalıkları olan bir erkekseniz
 • Tip 1 (juvenil ya da insulin bağımlı) şeker hastaları, ya da osteoporoz aile öyküsü olanlar
 • İdrar incelemelerinde aşırı kollajen artışları gösteren ve yüksek dozda kemik içeriği değişimine uğrayanlar
 • Omurgalarında kırık olan ya da osteoporozun diğer bulgularını taşıyanlar
 • Menopoz öncesi dönemde osteoporoz açısından yüksek risk taşıyan kadınlara
 • Cerrahi olarak menapoza giren (her iki yumurtalığı alınan) kadınlara
 • Menopoz sonrası risk faktörleri taşıyan kadınlara
 • Zayıf ve uzun boylu menopoz sonrası kadınlara
 • Ailede osteoporoz öyküsü bulunanlara, omurga kırığı olanlara
 • 160 cm den kısa boy ve 50 kg. dan düşük ağırlık
 • Yılda 2,5 cm. den fazla boy kısalması olanlara
 • 65 yaştan büyük olanlara
 • Kalsiyumdan fakir beslenenlere
 • Erişkin yaşta küçük darbe veya travmalarla kırık oluşması durumlarında
 • Röntgen filminde kemik yoğunluğunda azalma (osteopeniye) saptananlara
 • Aşırı Alkol, sigara, kahve tüketenlere
 • Östrojen tedavisine kontrendikasyon varsa
 • Testeren seviyesi düşük olanlara
 • 1 aydan uzun süren hareketsiz (immobilizasyon) kalmak zorunda olanlara
 • Şeker hastalarına
 • Heparin, Antiasit Kortikosteroidler (Prednisone), Dilantin ve Barbituratlar , Tiroid Hormonu gibi ilaçları uzun süreli kullananlar

Kemik Yoğunluğu Ölçümü Kimlere Yapılmaz?

 • Hamilelere
 • İnceleme tarihinden 2 – 6 gün önce ağız veya damar içi yolla kontrast madde kullanmış olanlara
 • Hareketsiz yatamayanlara
 • İleri derecede omurga deformasyonu olanlara yapılamaz

 

Hakkımızda

Cyprus Central Hospital; 1995 yılından itibaren hizmet vermekte olup şu anda 48 uzman doktor ile hızla büyüyen kuruluş olma yolunda devam etmektedir. Kuruluşumuzdan bu güne kadar 220 binden fazla hastamıza hizmet sunmuş bulunuyoruz.

İletişim

 • Eşref Bitlis Caddesi Gazimağusa KKTC, TURKEY via mersin10
 • +90 (392) 366 5085
  +90 (392) 366 2316 (FAX)
 • info@magusatipmerkezi.com

Copyright © 2019 - Cyprus Central Hospital