+ 90 (392) 366 50 85
info@cypruscentralhospital.com
Title Image

Hasta Sorumlulukları

Bilgi Verme

Hastalarımız dosyaları açılırken kimliklerini doğru ibraz etmek durumundadır.
Hasta ve/veya yakınları, tıbbi hizmet vermekle görevli doktor ve hemşirelere sağlık
durumuyla ilgili tam ve doğru bilgi vermekle yükümlüdür.

Önerilere Uyma

Hastalarımız ve/veya yakınları, tedavisinden sorumlu doktor tarafından önerilen tedavi
planına uymakla ve doktorun talimatları doğrultusunda ilgili sağlık personelinin bakım
planının yerine getirmesini kabullenmekle de yükümlüdür.

Planlanan Tedaviyi Reddetme Durumu

Hastalarımız ve/veya yakınları, doktoru tarafından planlanan tedaviyi reddetmekle doğacak sonuçlardan kendi sorumludur.

Sağlık Kuruluşu Kurallarına Uyma

Hastalarımız ve/veya yakınları, sağlık kuruluşumuzun kural ve uygulamalarına uymak ile
sorumludur.

Bu kurallar:

Saygı Gösterme

Hastalarımız ve/veya yakınları, sağlık kuruluşu içerisinde bulunan hasta ve yakınlarını
tehlikeye sokan gürültü, ziyaretçi, duman gibi rahatsızlık verici durumlarda hastanenin
alacağı tedbir ve kurallara uygun davranmakla sorumludur.

Enfeksiyon Kontrol

Hastalarımız ve/veya yakınları, enfeksiyon hastalıklarının yayılmaması için kendilerine
önerilen tüm önlemler konusunda hassas davranmak ile sorumludur.

 

Ödeme Sorumluluğu

Hastalarımız ve/veya yakınları, tetkik ve tedavi giderlerini ödemek ile sorumludur. Demirbaş ve sarf malzemelerine kasıtlı olarak zarar veren hasta ve yakınlarımızın bunu ödeme sorumluğu vardır.

Hasta Ziyaretçisi

Hastalarımız ve/veya yakınlarının, aynı anda mümkün olduğunca az ziyaretçi kabul etme, ziyaretçiler tarafından yiyecek, içecek getirmeme, hastane ziyaret saatlerine uyma ve ziyaretleri kısa süreli tutma sorumluluğu vardır.