Hasta Hakları

Hasta Hakları:
Hastaların;
A. Hizmetten genel olarak faydalanma:
Adalet ve hakkaniyet ilkeleri çerçevesinde sağlıklı yaşamın teşvik edilmesine yönelik
faaliyetler ve koruyucu sağlık hizmetlerinden faydalanmaya,
B. Eşitlik içinde hizmete ulaşma:
Irk, dil, din ve mezhep, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç ve ekonomik ve sosyal durumları
dikkate alınmadan hizmet almaya,
C. Bilgilendirilme:
Her türlü hizmet ve imkanın neler olduğunu öğrenmeye,
D. Kuruluşu seçme ve değiştirme:
Sağlık kuruluşunu seçme ve değiştirmeye ve seçtiği sağlık kuruluşunda verilen sağlık
hizmetlerinden faydalanmaya,
E. Personeli tanıma seçme ve değiştirme:
Sağlık hizmeti verecek ve vermekte olan tabiplerin ve diğer personelin kimliklerini, görev ve
unvanlarını öğrenmeye, seçme ve değiştirmeye,
F. Bilgi isteme:
Sağlık durumu ile ilgili her türlü bilgiyi, sözlü ve yazılı olarak istemeye,
G. Mahremiyet:
Gizliliğe uygun bir ortamda her türlü sağlık hizmetini almaya,
H. Rıza ve izin:
Tıbbi müdahalelerde rızasının alınmasına ve rıza çerçevesinde hizmetten faydalanmaya,
I. Reddetme ve durdurma,
Tedaviyi reddetmeye ve durdurulmasını istemeye,
J. Güvenlik:
Sağlık hizmetini güvenli bir ortamda almaya,
K. Dini vecibelerini yerine getirebilme:
Kuruluşun imkanları ölçüsünde ve idarece alınan tedbirler çerçevesinde, dini vecibelerini
yerine getirmeye,
L. Saygınlık görme:
Saygı, itina ve ihtimam gösterilerek, güler yüzlü, nazik, şefkatli, sağlık hizmeti almaya,

M. Rahatlık:
Her türlü hijyenik şartlar sağlanmış, gürültü ve rahatsız edici bütün etkenler bertaraf edilmiş
bir ortamda sağlık hizmeti almaya,
N. Ziyaret:
Kurum ve kuruluşlarca belirlenen husus ve esaslara uygun olarak ziyaretçi kabul etmeye,
O. Refakatçi bulundurma:
Mevzuatın, sağlık kurum ve kuruluşlarının imkanları ölçüsünde ve tabibin uygun görmesi
durumunda refakatçi bulundurmayı istemeye,
P. Müracaat, şikayet ve dava hakkı:
Haklarının ihlali halinde, mevzuat çerçevesinde her türlü müracaat, şikayet ve dava hakkını
kullanmaya,
R. Sürekli hizmet:
Gerektiği sürece, sağlık hizmetlerinden yararlanmaya,
S. Düşünce belirtme:
Verilen hizmetler konusunda düşüncelerini ifade etmeye
hakları vardır.
(Ref: Hasta Hakları Hareketi)

Hakkımızda

Cyprus Central Hospital; 1995 yılından itibaren hizmet vermekte olup şu anda 48 uzman doktor ile hızla büyüyen kuruluş olma yolunda devam etmektedir. Kuruluşumuzdan bu güne kadar 220 binden fazla hastamıza hizmet sunmuş bulunuyoruz.

İletişim

  • Eşref Bitlis Caddesi Gazimağusa KKTC, TURKEY via mersin10
  • +90 (392) 366 5085
    +90 (392) 366 2316 (FAX)
  • info@cypruscentralhospital.com

Copyright © 2019 - Cyprus Central Hospital