Dr. Süreyya Vudalı

Ad-Soyad: Süreyya VUDALI

Doğum Tarihi ve Yeri: 23.02.1979 – Gazi Mağusa-K.K.T.C.

Uyruğu: K.K.T.C

EğitimDurumu:

 

Derece Bölüm / Program Kurum Mezuniyet Yılı
Lisans Tıp Fakültesi Hacettepe Üniversitesi 2004
Tıpta Uzmanlık Radyoloji ABD Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi 2011

 

Tıpta Uzmanlık Tezi ve Danışmanı:

 

Vudalı Doğruyol S. Asemptomatik Bireylerin Femoroasetabular Sıkışmada

Kullanılan Ölçüm Parametreleri Açısından Bilgisayarlı Tomografi İle

Değerlendirilmesi, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim

Dalı Uzmanlık Tezi, Ankara, 2011- Doç.Dr. Bilge Ergen

 

Yabancı Dil:

İngilizce

 

Sözlü ve Yazılı Bildiriler:

 

1.   Portal ve Splenik Ven Trombozuyla Birliktelik Gösteren Pankreatik Nöroendokrin Tümörlü Hastada Sonografik Bulgular.Dr. İlkay İdilman, Dr. Süreyya Vudalı Doğruyol, Dr. Muşturay Karçaaltıncaba, Dr. Ali Devrim Karaosmanoğlu. TurkRad 2009, Olgu Sunumu.

2.   Perkütan Gastrojejunostomi ile Kür Sağlanan Pediatrik Süperior Mezenterik Arter Sendromu Olgusu.Dr. Süreyya Vudalı Doğruyol, Dr. Türkmen Çiftçi, Dr. Devrim Akıncı, Dr. Okan Akhan. TurkRad 2010- Antalya, Poster.

 

3.   Pediatrik Hastalarda Perkütan Nefrostomi.Dr. Türkmen Çiftçi, Dr. Süreyya Vudalı Doğruyol, Dr. Mehmet Şeker, Dr. Bora Peynircioğlu, Dr. Devrim Akıncı, Dr. Okan Akhan. TurkRad 2010-Antalya, Poster.

 

4.   Alfa Açısı Ölçüm Tekniklerinin ve Anterior Femoral Mesafe Ölçümünün Karşılaştırılması, Normal Popülasyondaki Bulgular.Dr. Bilge Ergen, Dr. Süreyya Vudalı Doğruyol, Dr.Eser Şanverdi, Dr. Pınar Özdemir, Dr.Üstün Aydıngöz. TurkRad 2010-Antalya, Sözlü Bildiri.

 

5.   Pediatric Patient with Superior Mesenteric Artery Syndrome Comletely Cured with Percutaneous Gastrojejunostomy.Dr. Süreyya Vudalı Doğruyol, Dr. Türkmen Çiftçi, Dr. Devrim Akıncı, Dr. Okan Akhan. 8th  Balkan Congress Of Radiology 2010- Greece, Poster.

 

6.   Percutaneous Nephrostomy in Children. Dr. Süreyya Vudalı Doğruyol, Dr. Türkmen Çiftçi, Dr. Mehmet Şeker, Dr. Bora Peynircioğlu, Dr. Devrim Akıncı, Dr. Okan Akhan. 8th  Balkan Congress Of Radiology 2010-Greece, Poster.

 

7.   Kıbrısta İlk İntravenöz-İntraarteriyel ve Mekanik Tromboliz Olgusu.Dr. Bahar Kaymakamzade, Dr. Süha Akpınar, Dr. Süreyya Vudalı Doğruyol, Dr. Eylem Barbin, Dr. Kıvılcım Yavuz, Dr. Mehmet Akif Topçuoğlu. Nörokongre 2011, Olgu Sunumu.

 

8.   Computed Tomography Assesment of Asymptomatic Hip Joints in Relation to Femoroasetabular Impingement. Dr. Bilge Ergen, Dr. Sureyya Vudali Dogruyol, Eser Sanverdi, Ustun Aydingoz. 97th Scientific Assembly and Annual Meeting RSNA 2011-Chicago, presentation.

9.   Hip Anthropometry Measurements Related to Femoroacetabular İmpingement: Normal Ranges of Alpha Angle, Anterior Femoral Distance and Acetabular Depth. Dr. F. Bilge Ergen, Dr. Süreyya Vudalı Doğruyol, Dr. Eser Şanverdi, Dr. Anıl Dolgun, Dr. Üstün Aydıngöz. European Congress of Radiology ECR 2011-Vienna/Austria, Scientific paper.

 

Üyelikler:

*Türk Radyoloji Derneği

*Türk Manyetik Rezonans Derneği

*Türk Girişimsel Radyoloji Derneği

*Tıbbi  Ultrasonografi Derneği

*Kıbrıs Türk Tabipler Birliği

 

Katıldığı Akademik Kurslar ve Kongreler:

1.Hacettepe Üniversitesi Koroner BT Anjiyografi Kursu    1.Haziran.2006 Ankara

2.Türk Toraks Radyolojisi Derneği 11.Yıllık Bilimsel Toplantısı 2-4.Haziran.2007 Ankara

3.Hacettepe’de Non-Vasküler Girişimsel Radyolojinin 20.Yılı Girişimsel Radyoloji Sempozyumu 30.Mart-1.Nisan.2007 Ankara

4.TRD Ankara Şubesi Prostat ve Alt Genitoüriner Sistem Radyolojisi Kursu 10.Kasım.2007 Ankara

5.Tıbbi Ultrasonografi Derneği, Genitoüriner sistem Ultrasonografi Kursu 5-6 Nisan 2008 Ankara

6.TRD Ankara Şubesi Fetal SSS MR-USG ve Fetal Ekokardiyografi Kursu 12.Nisan.2008 Ankara

7.Türk Toraks Radyolojisi Derneği 13.Yıllık Bilimsel Toplantısı 8-9 Mayıs 2009 Ankara

8.2. Çok Kesitli BT Kursu 2-3 Mayıs Ankara

9.TRD Ankara Şubesi Non-İnvaziv Kardiyovasküler Görüntüleme Kursu: BT ve MR Anjiyografi 17 Ocak 2009 Ankara

10. Klinik Doppler Ultrasonografi Uygulamaları Kursu 2-3 Mayıs 2009 Ankara

11.29. Ulusal Radyoloji Kongresi, TURKRAD 2008 Antalya.

12.Türk Girişimsel Radyoloji Derneği V.Girişimsel Radyoloji Yıllık Toplantısı 5-8 Mayıs 2010 Kapadokya

13. 31. Ulusal Radyoloji Kongresi, TURKRAD 2010 Antalya

14. Türk Radyoloji Derneği Asistan Hekimlere Yönelik Radyoloji Kış OkullarıAralık 2010 Antalya

15.Türk Radyoloji Derneği, Türk Toraks Radyolojisi Kursu 19 Şubat 2011 Ankara

16.  32. Ulusal Radyoloji Kongresi, TURKRAD 2011 Antalya

17. Türk Radyoloji Derneği Ankara Şubesi Eğitim Toplantıları, Obstetrik Görüntüleme Sempozyumu 17 Aralık 2011 Ankara

18.Türk Manyetik Rezonans Derneği 17. Yıllık Toplantısı 24-26 Mayıs 2012 Ankara

19.Tıbbi Ultrasonografi Derneği, Temel ve İleri Düzey Obstetrik Ultrasonografi Kursu 19-20 Mayıs 2012 Ankara

20.European Accreditation Council For Continuing Medical Education (EACCME)

certificated Istanbul Liver İmaging Meeting 7-10 Nisan 2013 İstanbul

21. European Federation Of Societies For Ultrasound In Medicine And Biology (EFSUMB) Endorsed Course, İnterventional Ultrasound Course ‘Hands-on’ 27-28 Nisan 2013

Hakkımızda

Cyprus Central Hospital; 1995 yılından itibaren hizmet vermekte olup şu anda 48 uzman doktor ile hızla büyüyen kuruluş olma yolunda devam etmektedir. Kuruluşumuzdan bu güne kadar 220 binden fazla hastamıza hizmet sunmuş bulunuyoruz.

İletişim

  • Eşref Bitlis Caddesi Gazimağusa KKTC, TURKEY via mersin10
  • +90 (392) 366 5085
    +90 (392) 366 2316 (FAX)
  • info@magusatipmerkezi.com

Copyright © 2019 - Cyprus Central Hospital