Dr. Mehmet İnan

Dr. Mehmet İnan 1966 yılında Lefkoşa doğumluyum. Lise eğitimimi Türk Maarif Kolejinde tamamladıktan sonra 1990 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldum. 1990-1996  yılında Hacettepe Üniversitesi Genel Cerrahi bölümünde Genel Cerrahi ihtisasını tamamladım. Genel Cerrahi ihtisasını tamamladıktan sonra 1996 yılında Kıbrıs’a dönerek Mağusa Tıp Merkezi Hastanesi’nin kuruluşuna katkı koydum ve halen bu hastanede çalışmaya devam etmekteyim. Fulbright bursu ile 2006 yılında 2 ay Amerika Birleşik Devletleri MD Anderson Cancer Merkezinde Meme koruyucu cerrahi ve sentinel lenf nodu biyopsisi konusunda gözlemci olarak bulundum. Ayrıca Türk Cerrahi Derneği katkıları ile 2009 yılında 3 ay Marmara Üniversitesinde Cerrahi Endoskopi Eğitimi aldım. Varis tedavisinde skleroterapi, Hemoroid hastalığında Laser tedavisi, İleri Laparoskopik eğitim kurslarına katıldım. DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesinde 2010 yılından bu yana yarı zamanlı öğretim görevlisi olarak çalışmaktayım.

Kıbrısta çalıştığım süre içinde 2000- 2005 yılları arasında 6 yıl Serbest Çalışan Hekimler Birliği başkanlığını yaptım. KTTB bağlı bir yayın olan ve 2 yıllık bir süre (2000-2001) içinde yayınlanıp daha sonra yayınına ara verilen Kıbrıs Türk Tıp Dergisinin Editörler Kurulunda görev yaptım. Halen daha Cyprus Journal of Medical Science dergisinin editörüyüm. 2002- 2004 yılları arasında Hasta Hakları Hareketinin kurulması ve bu hareketin koordinatörlüğünü üstlendim. 2018 yılında Kıbrıs Türk Cerrahi Derneğinin tekrar güncellenmesine katkı sağladım ve başkanlığını yapmaktayım.

Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

1-Role of endotoxin and nitric oxide in the pathogenesis of renal failure in obstractive jaundice. British Journal of Surgey  1997 , 84 , 943 – 947
Dr.Mehmet İnan, İskender Sayek, Banu Tel, İnci Sahin-Erdemli

2- The Importance of Cyst Fluid Analysis for Differentiation of Pancreatic Cyst Acta Chir Belg, 2008, 108, 350-353

Mehmet İnan, Hasan Besim,  Serhat H.Tulay, Sonuç Büyük

3- Giant symptomatic adrenal cyst in a patient with an ectopic kidney. J can chir, Vol. 52, No 1, février 2009

Mehmet Inan, ,Hasan Besim, ,Serhat Tulay, ,Ibrahim Kobat,

4-  Is Manubrium Limited Mini-sternotomy an Alternative for Traditional Full Sternotomy in Cases with Massive Mediastinal (retrosternal) Goiter? A case report  Mehmet İnan, Cağın Zaim, Umut Marashuna ve Serhat Hakkı Tulay Archives of Balkan Medical Journal. 2017:52:4

 

Yazılan ulusal kitaplar veya kitaplarda bölümler

1- Ameliyathane Hemşire ve Teknikerleri İçin Cerrahi Ders Kitabı . Mayıs 2016 Okman LTD.

 

Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

1-Cerrahi Yoğun  Bakım  İnfeksiyonları: Hastane İnfeksiyonları  Dergisi  1997,1:91-96.
Dr.Mehmet İnan, Dr.Metin Çakmakçı

2-Enterokutan Fistüller.Cerrahi Tıp Bülteni.1995,4,2,81-86
Dr.Mehmet İnan, Dr.Osman Abbasoğlu

3-KKTC.”de İnsan ve Hayvanlarda Görülen Ekinekok Hastalığı ve Eradikasyon Programı Önerisi Kıbrıs Türk Tıp Dergisi 2000;1:14-19
Dr.Mehmet İnan, Dr. Okan Dağlı,  Şengül Soyuöz, Derviş Zorlu, Arkın Akalın, Sertaç Eralp, Tamer Altınoğlu

4-Nadir Görülen Retroperitoneal Bening Tümör: Femoral Schwannoma.Kıbrıs Türk Tıp Dergisi 2000 1,2,15-17
Dr. Mehmet İnan, Dr.Aykut Üretici,  Dr.Serap K.Uluçay

5- Akut apandisit tanısında ultrasonografinin yeri ve Alvarado skoru ile karşılaştırılması. Ulusal Cerrahi Dergisi 2011; 27(3):149-153

Mehmet İnan, Serhat Hakkı Tulay, Hasan Besim, Jale Karakaya

6- Gallstone ileus: A  cause of intestinal obstruction Cumhuriyet Med J 2012;34:231-234

Hasan Besim, Mehmet İnan, Koray Baş

7- Akut karın ile gelen genç hastada portomezenterik venöz trombozis. Tanı süreci ve tedavi planlaması nasıl olmalıdır? Mehmet İnan, Tansel Sarıoğlu, Serhat Hakkı Tulay Ulusal Cerrahi Dergisi.

 

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

1-Cerrahi Yoğun Bakım İnfeksiyonları ve Risk Faktörleri.Ulusal Cerrahi Kongresi, 1994.
Dr.Mehmet İnan, Dr.İskender Sayek, Dr.Metin Çamakçı, Dr.Ergün Karaağaoğlu.

2-Tıkanma Sarılığında Gelişen Endotokseminin rolü. Ulusal Cerrahi Kongresi, 1996
Dr.İskender Sayek, Dr.Mehmet inan, Dr.Banu Tel, Dr.İnci Şahin-Erdemli

3-Safra Yolları Darlık ve Yaralanmalarında Tedavi. Ulusal Cerrahi Kongresi, 1996
Dr.Mehmet İnan, Dr.Ömer Aran, Dr.İskender Sayek,Dr.Yılmaz Sanaç .
4-Safra Yollarına Açılan Karaciğer Kist Hidatikleri. Ulusal Cerrahi Kongresi ,1996

Dr.Mehmet İnan, Dr.Ömer Aran , Dr.Volkan Kaynaroğlu, Dr.İskender Sayek , Dr.Metin Çakmakçı .
5-Gazimağusa Bölgesinde Halk Sağlığını Tehdit Eden Ekinekok Hastalığı, oluşturduğu Ekonomik Kayıp ve Eradikasyon Programı Önerisi.Gazimağusa Sempozyumu 99
Dr.Mehmet İnan, Dr.Okan Dağlı, Dr.Şengül Soyuöz,

6- Akut Apandisit Tanısında Ultrasonografinin Yeri ve Alvarado Skor ile Karşılaştırılması. Ulusal Cerrahi Kongresi, 2010 Dr. Mehmet İnan, Dr. Serhat Hakkı, Dr. Hasan Besim, Tulay, Dr. Jale Karakayalı

Diğer yayınlar

1- Tıpta Teknoloji DAÜ Bilgisayar ve Teknoloji Yüksek Okulu Teknoloji Semineri 2005. Dr.Mehmet İnan

2- Sağlık Sorunları ve Sağlık Örgütlerinin Bakışı KTTB 14 Mart Tıp Etkinlikleri Paneli  2005, Dr.Mehmet İnan

3- Sağlık Alanında Reform Neleri İçermelidir. Uluslararası Sağlık ve Hastane Yönetimi Kongresi.2007. Dr. Mehmet İnan

4- Hasta Hakları El Kitabı. Hasta Hakları Hareketi, Temmuz 2003. Mehmet İnan, Cemal Mert, İsmet Ezel, Ercan Saymen, Taner Arcan, Petek Yahyaoğlu.

 Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

  • Türk Cerrahi Derneği
  • European Asosiation for Endoscopic Surgery
  • Klinik Enteral ve Parenteral Nütrisyon Derneği
  • Kıbrıs Türk Cerrahi Derneği

Hakkımızda

Cyprus Central Hospital; 1995 yılından itibaren hizmet vermekte olup şu anda 48 uzman doktor ile hızla büyüyen kuruluş olma yolunda devam etmektedir. Kuruluşumuzdan bu güne kadar 220 binden fazla hastamıza hizmet sunmuş bulunuyoruz.

İletişim

  • Eşref Bitlis Caddesi Gazimağusa KKTC, TURKEY via mersin10
  • +90 (392) 366 5085
    +90 (392) 366 2316 (FAX)
  • info@cypruscentralhospital.com

Copyright © 2019 - Cyprus Central Hospital