Uzm. Dr. Süreyya Vudalı

Uzm. Dr. Süreyya Vudalı

Görevli Olduğu Birim: Radyoloji Uzmanlık Alanı: Radyoloji Eğitim:
 • Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2004
 • Hacettepe Üniversitesi Radyoloji Ana Bilim Dalı - 2011
Deneyim:
 • Cyprus Central Hospital, 2013 - Halen
Mesleki Üyelikler:
 • Türk Radyoloji Derneği
 • Türk Manyetik Rezonans Derneği
 • Türk Girişimsel Radyoloji Derneği
 • Tıbbi Ultrasonografi Derneği
 • Obstetrik Radyoloji Derneği
 • Kıbrıs Türk Tabipler Birliği
Çalışma Günleri:
Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi

Mesleki ödül, derece ve deneyimler

 • Tıpta uzmanlık tezi: Asemptomatik Bireylerin Femoroasetabular Sıkışmada Kullanılan Ölçüm Parametreleri Açısından Bilgisayarlı Tomografi ile Değerlendirilmesi, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Ana Bilim Dalı Uzmanlık Tezi, Ankara-2011
 • KKTC’de ilk kez girişimsel radyoloji yöntemleri ile beyin solunum sistemini kontrol eden damarlarda tıkanma olan hastaya (akut infakt) müdahale edilip, hastada hasar kalmadan tedavi edilmesi. (Dr. Süreyya Vudalı, Dr. Süha Akpınar, Dr. Bahar Kaymakamzade, As. Dr. Eylem .)
 • Renal Cell Carcinoma Metastasis to Ipsilateral parotid and sunmandibuler Glandsi Report of a Case with Sonoelastographic Findings. (Dr. Mehtap Balaban, Dr. Süreyya Vudalı, Dr. İlkay S. *, Dr. Özlem Ünal, Dr. Ali İpek)

Katıldığı mesleki eğitimler, kurslar ve konferanslar

 • Hacettepe Üniversitesi Koroner BT Anjiyografi Kursu 1.Haziran.2006 Ankara
 • Türk Göğüs Radyoloji Derneği 11. Yıllık Bilimsel Toplantısı 2-4 Haziran 2007 2007 Ankara
 • Hacettepe Vasküler Olmayan Girişimsel Radyoloji 20. Yıl Girişimsel Radyoloji Sempozyumu 30 Mart-1 Nisan 2007 2007 Ankara
 • TRD Ankara Şubesi Prostat ve Alt Genitoüriner Sistem Radyoloji Kursu 10.Kasım.2007 Ankara
 • Medikal Ultrasonografi Derneği, Genitoüriner Sistem Ultrasonografi Kursu 5-6 Nisan 2008 Ankara
 • TRD Ankara Şubesi Fetal SSS MR-USG ve Fetal Ekokardiyografi Kursu 12.Nisan.2008 Ankara
 • Türk Göğüs Radyoloji Derneği 13. Yıllık Bilimsel Toplantısı 8-9 Mayıs 2009 Ankara
 • Multislice IT Kursu 2-3 Mayıs Ankara
 • TRD Ankara Şubesi Non-İnvaziv Kardiyovasküler Görüntüleme Kursu: BT ve MR Anjiyografi 17 Ocak 2009 Ankara
 • Klinik Doppler Ultrasonografi Uygulamaları Kursu 2-3 Mayıs 2009 Ankara
 • 29. Ulusal Radyoloji Kongresi, TÜRKRAD 2008 Antalya.
 • Türk Girişimsel Radyoloji Derneği V. Girişimsel Radyoloji Yıllık Toplantısı 5-8 Mayıs 2010 Kapadokya
 • 31. Ulusal Radyoloji Kongresi, TÜRKRAD 2010 Antalya
 • Türk Radyoloji Derneği Radyoloji Yardımcı Hekimler İçin Kış OkullarıAralık 2010 Antalya
 • Türk Radyoloji Derneği Türk Göğüs Radyolojisi Kursu 19 Şubat 2011 Ankara
 • 32. Ulusal Radyoloji Kongresi, TÜRKRAD 2011 Antalya
 • Türk Radyoloji Derneği Ankara Şubesi Eğitim Toplantıları, Obstetrik Görüntüleme Sempozyumu 17 Aralık 2011 Ankara
 • Türk Manyetik Rezonans Derneği 17. Yıllık Toplantısı 24-26 Mayıs 2012 Ankara
 • Medikal Ultrasonografi Derneği, Temel ve İleri Obstetrik Ultrasonografi Kursu 19-20 Mayıs 2012 Ankara
 • Sürekli Tıp Eğitimi için Avrupa Akreditasyon Konseyi (EACCME) sertifikalı İstanbul Karaciğer Görüntüleme Toplantısı 7-10 Nisan 2013 İstanbul
 • Avrupa Tıp ve Biyolojide Ultrason için Dernekler Federasyonu (EFSUMB) Onaylı Kurs, Girişimsel Ultrason Kursu 'Uygulamalı' 27-28 Nisan 2013