Op. Dr. Mehmet İnan

Op. Dr. Mehmet İnan

Görevli Olduğu Birim: Genel Cerrahi Uzmanlık Alanı: Genel Cerrahi Eğitim:
 • Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi 1984-1990
 • Hacettepe Üniversitesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı, 1990-1996
Deneyim:
 • Cyprus Central Hospital, 1996- halen
 • DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi- Yarı zamanlı Öğretim Görevlisi, 2010-2021
Mesleki Üyelikler:
 • Türk Cerrahi Derneği
 • European Asosiation for Endoscopic Surgery
 • Klinik Enteral ve Parenteral Nütrisyon Derneği
 • Kıbrıs Türk Cerrahi Derneği 2018 yılından beridir başkan olarak görev yapmaktadır.
Çalışma Günleri:
Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi

Yayınlanan Makaleler

 • Role of endotoxin and nitric oxide in the pathogenesis of renal failure inobstractive jaundice. British Journal of Surgey 1997 , 84 , 943 – 947 Dr.Mehmet İnan, İskender Sayek, Banu Tel, İnci Sahin-Erdemli

 • The Importance of Cyst Fluid Analysis for Differentiation of Pancreatic Cyst Acta Chir Belg, 2008, 108, 350-353

 • Giant symptomatic adrenal cyst in a patient with an ectopic kidney. J can chir, Vol. 52, No 1, février 2009

 • Is Manubrium Limited Mini-sternotomy an Alternative for Traditional Full Sternotomy in Cases with Massive Mediastinal (retrosternal) Goiter? A case report Mehmet İnan, Cağın Zaim, Umut Marashuna ve Serhat Hakkı Tulay Archives of Balkan Medical Journal. 2017:52:4

Yazılan Ulusal Kitaplar

 • Ameliyathane Hemşire ve Teknikerleri İçin Cerrahi Ders Kitabı. Mayıs 2016 Okman LTD.

 

Ulusal Hakemli Dergi Makaleleri

 • Cerrahi Yoğun Bakım İnfeksiyonları: Hastane İnfeksiyonları Dergisi 1997,1:91-96. Dr.Mehmet İnan, Dr.Metin Çakmakçı

 • Enterokutan Fistüller.Cerrahi Tıp Bülteni.1995,4,2,81-86 Dr.Mehmet İnan, Dr.Osman Abbasoğlu

 • KKTC.”de İnsan ve Hayvanlarda Görülen Ekinekok Hastalığı ve Eradikasyon Programı Önerisi Kıbrıs Türk Tıp Dergisi 2000;1:14-19 Dr.Mehmet İnan, Dr. Okan Dağlı, Şengül Soyuöz, Derviş Zorlu, Arkın Akalın, Sertaç Eralp, Tamer Altınoğlu

 • Nadir Görülen Retroperitoneal Bening Tümör: Femoral Schwannoma.Kıbrıs Türk Tıp Dergisi 2000 1,2,15-17 Dr. Mehmet İnan, Dr.Aykut Üretici, Dr.Serap K.Uluçay

 • Akut apandisit tanısında ultrasonografinin yeri ve Alvarado skoru ile karşılaştırılması. Ulusal Cerrahi Dergisi 2011; 27(3):149-153 Mehmet İnan, Serhat Hakkı Tulay, Hasan Besim, Jale Karakaya

 • Gallstone ileus: A cause of intestinal obstruction Cumhuriyet Med J 2012;34:231-234 Hasan Besim, Mehmet İnan, Koray Baş

 • Akut karın ile gelen genç hastada portomezenterik venöz trombozis. Tanı süreci ve tedavi planlaması nasıl olmalıdır? Mehmet İnan, Tansel Sarıoğlu, Serhat Hakkı Tulay Ulusal Cerrahi Dergisi.

Ulusal Bilimsel Toplantı Bildirileri

 • Cerrahi Yoğun Bakım İnfeksiyonları ve Risk Faktörleri.Ulusal Cerrahi Kongresi, 1994.- Dr.Mehmet İnan, Dr.İskender Sayek, Dr.Metin Çamakçı, Dr.Ergün Karaağaoğlu.

 • Tıkanma Sarılığında Gelişen Endotokseminin rolü. Ulusal Cerrahi Kongresi, 1996 - Dr.İskender Sayek, Dr.Mehmet inan, Dr.Banu Tel, Dr.İnci Şahin-Erdemli

 • Safra Yolları Darlık ve Yaralanmalarında Tedavi. Ulusal Cerrahi Kongresi, 1996- Dr.Mehmet İnan, Dr.Ömer Aran, Dr.İskender Sayek,Dr.Yılmaz Sanaç.

 • Safra Yollarına Açılan Karaciğer Kist Hidatikleri. Ulusal Cerrahi Kongresi ,1996- Dr.Mehmet İnan, Dr.Ömer Aran , Dr.Volkan Kaynaroğlu, Dr.İskender Sayek , Dr.Metin Çakmakçı.

 • Gazimağusa Bölgesinde Halk Sağlığını Tehdit Eden Ekinekok Hastalığı, oluşturduğu Ekonomik Kayıp ve Eradikasyon Programı Önerisi. Gazimağusa Sempozyumu 99 - Dr.Mehmet İnan, Dr.Okan Dağlı, Dr.Şengül Soyuöz

 • Akut Apandisit Tanısında Ultrasonografinin Yeri ve Alvarado Skor ile Karşılaştırılması. Ulusal Cerrahi Kongresi, 2010 Dr. Mehmet İnan, Dr. Serhat Hakkı, Dr. Hasan Besim, Tulay, Dr. Jale Karakayalı

Katıldığı Mesleki Eğitim, Kurs ve Konferanslar

 • Sağlık Sorunları ve Sağlık Örgütlerinin Bakışı KTTB 14 Mart Tıp Etkinlikleri Paneli 2005, Dr.Mehmet İnan

 • Sağlık Alanında Reform Neleri İçermelidir. Uluslararası Sağlık ve Hastane Yönetimi Kongresi.2007. Dr. Mehmet İnan

Diğer Yayınlar

 • ABD MD Anderson Cancer Merkezi- Meme Koruyucu Cerrahi ve Sentinel Lenf Nodu konusunda 2006 yılında Fulbright burcu ile 2 ay süre ile gözlemci olarak bulundum.

 • Türk Cerrahi Derneği katkıları ile 2009 yılında 3 ay Marmara Üniversitesi’nde Cerrahi Endoskopi Eğitimi

 • Varis Tedavisinde Skleroterapi Kursu, Ankara.

 • Tıpta Teknoloji DAÜ Bilgisayar ve Teknoloji Yüksek Okulu Teknoloji Semineri 2005. Dr.Mehmet İnan

 • Hasta Hakları El Kitabı. Hasta Hakları Hareketi, Temmuz 2003. Mehmet İnan, Cemal Mert, İsmet Ezel, Ercan Saymen, Taner Arcan, Petek Yahyaoğlu.